Koferenca Komb?tare ?Rritja e p?rfaq?simit t? gruas nga zonat rurale n? jet?n politike dhe sociale?
Partner?t Shqip?ri, Qendra p?r Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti dhe Shoqata e Komunave t? Shqip?ris? do t? organizojn? koferenc?n komb?tare ?Rritja e p?rfaq?simit t? gruas nga... Me shume
Organizohet takimi i rradh?s i Komitetit Drejtues te SHKSH-se
Shoqata e Komunave do t? organizoj? Takimin e Rradh?s t? Komitetit Drejtues. Ky takim do t? mbahet tek:   Hotel Tirana International, Tiran? Salla Onufri dit?n e... Me shume
ASISTENC? TEKNIKE P?R SEKTORIN E FURNIZIMIT ME UJ? DHE KANALIZIMEVE N? MB?SHTETJE T? RAJONALIZIMIT T? SH?RBIMEVE
Projekti ?Mb?shtetje Teknike p?r Sektorin e Furnizimit me Uje dhe Kanalizimeve (WASSP)? financuar nga Qeveria Austriake dhe Bashkimi Evropian u lan?ua nga Ministri i Pun?ve... Me shume
Ftese per Pjesemarrje ne NEXPO 2013, ne muajin Shtator ne Kroaci
Komiteti Drejtues i NALAS (Network-u i Shoqatave te Autoriteteve Vendore ne Europen Jug Lindore), ku ShKSh eshte anetare eshte duke organizuar ne keto dite, 26-28 Qershor 2013... Me shume
Takim konsultativ per pregatitjen e Draft Strategjise per Shqiperine IPA II
Shoqata e Komunave te Shqiperise, me ftese nga Zyra e Delegacionit Europian Tirane, mori pjese sot ne 5 Qershor?ne sesionin e takimeve konsultative persa i perket pregatitjes se... Me shume
Shoqata e Komunave te Shqiperise (SHKSH) eshte themeluar ne vitin 1997, me nismen e nje grupi kryetaresh nga komuna te ndryshme te vendit. SHKSH eshte organizate jofitimprurese e jopolitike e cila gjate aktivitetit te saj i sherben nje qellimi madhor: Te mbroje interesat e perbashketa dhe t'i sherbeje komunave te Shqiperise, me qellim arritjen dhe zhvillimin e demokratizimit dhe decentralizimit te vertete te qeverisjes, per arritjen e standarteve evropiane te veteqeverisjes vendore, sipas parimeve te Kartes Evropiane te Autonomise Vendore.

TRAINIME / SEMINARE

  • Trajnim per Rritjen e Pjesemarrjes se Gruas ne Jeten Lokale ne bashkepunim me Partners Albania
  • Forumi i Planifikimit Urban, date 16 Prill 2013
  • Forumi i Perdorimit te Tokes dhe Bujqesise, date 18 Prill 2013

Shoqata e Komunave te Shqiperise

Shoqata e Komunave te Shqiperise
Rr. Dervish Hima, Kulla II, Ap 38
Mbrapa Stadiumit Qemal Stafa
tel/Fax: + 355 4 2468 492 Tirana - Albania
Email:aac@abcom.al